32/51 phố Tương Mai-quận Hoàng Mai-tp Hà Nội

We’re open Monday – Sunday, 8 a.m. – 22 p.m.